Projectdetails

Plaats: Maastricht

Aanvrager: fam. Schoenmaeckers

Status: Afgerond

Projectbeschrijving: Ten behoeve van het museaal tentoonstellen van het manuscript van de Familie Schoenmaeckers in Houthem-Sint Gerlach, wordt een vitrinekastje ontworpen en geproduceerd. In dit kastje dienen de losse vellen van het manuscript goed zichtbaar te zijn voor de bezoeker. Tevens dient het zowel het speciaal geproduceerde foedraal als een exemplaar van de facsimile uitgave van het manuscript goed te tonen. Daarnaast komt er een korte beschrijving van het manuscript en de geschiedenis ervan bij, wat goed leesbaar moet zijn. Uit het oogpunt van beheer dient rekening gehouden te worden met de werking van het zonlicht en zal UV-werend glas of perspex gebruikt moeten worden. Het vintrinekastje dient voor wat betreft uitvoering en stijl aan te sluiten bij het manuscript en moet bijdragen aan het bijzondere handwerk van het manuscript. Het manuscript Schoenmaeckers vertelt op een originele en bijzondere wijze het verhaal van de "Werdegang" van deze familie en werd rond 1933 met de hand geschreven en uitvoerig geïllustreerd door 2 leden van de familie Schoenmaeckers.

Subsidie toegekend 2011

Afronding restauratie: 2012


Terug naar overzicht