De stichting Bonhomme Tielens draagt de ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent onder andere dat de stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, en dat zij geen winstoogmerk heeft bij deze activiteiten.
 

Wettelijke verantwoording

Een ANBI heeft de verplichting om bepaalde gegevens te publiceren op de eigen website. Op deze website vindt u dan ook de verantwoording zoals die wettelijk is voorgeschreven voor stichtingen die aan de ANBI status voldoen.
 

Fiscaal nummer stichting Bonhomme Tielens: 816055877.
Inschrijvingsnummer Stichtingenregister KvK: 41078624.
 

Verslag van de werkzaamheden

Een van de doelstellingen van de stichting Bonhomme Tielens is het financieel ondersteunen van de restauratie van roerende kunstvoorwerpen en antiquiteiten in Nederland, in het bezit van instellingen, rechtspersonen en particulieren. De stichting wil de realisatie van deze doelstelling zo transparant mogelijk maken. Namelijk door inzicht te geven in de subsidies die toegekend worden. Daarom publiceert stichting Bonhomme Tielens de gehonoreerde aanvragen op chronologische volgorde onder ‘wat wij doen’.
 

Verslagjaar 2022

Download hier onze Staat van Baten en Lasten 2022

Nieuwe aanvragen 2022

In 2022 zijn er 9 aanvragen ontvangen. Hiervan is 1 aanvraag afgewezen en zijn er 8 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2022 

In 2022 zijn er 7 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 21.500 uitgekeerd aan subsidies.

Verslagjaar 2021

Download hier onze Staat van Baten en Lasten 2021 

Nieuwe aanvragen 2021

In 2021 zijn er 7 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 2 aanvragen afgewezen, is er 1 aanvraag nog openstaand en zijn er 4 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2021 

In 2021 zijn er 12 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 33.500 uitgekeerd aan subsidies.

Verslagjaar 2020

Download hier onze Staat Baten en Lasten 2020  Staat van Baten en Lasten 2020

Nieuwe aanvragen 2020

In 2020 zijn er 17 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 6 aanvragen afgewezen, is er 1 aanvraag ingetrokken en zijn er 10 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2020

In 2020 zijn 10 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 34.000 uitgekeerd aan subsidies.

Verslagjaar 2019

Download hier onze Staat Baten Lasten 2019

Nieuwe aanvragen 2019

In 2019 zijn er 17 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 5 aanvragen afgewezen en zijn er 12 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2019

In 2019 zijn 10 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 27.750 uitgekeerd aan subsidies.

 

Verslagjaar 2018

Download hier onze staat Baten Lasten 2018

Nieuwe aanvragen 2018

In 2018 zijn er 12 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 3 aanvragen afgewezen en zijn er 9 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2018

In 2018 zijn 12 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 29.300 uitgekeerd aan subsidies.

 

Verslagjaar 2017

Nieuwe aanvragen 2017

In 2017 zijn er 12 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 2 aanvragen afgewezen en zijn er 10 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2017

In 2017 zijn 7 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 12.800 uitgekeerd aan subsidies.

 

Verslagjaar 2016

Nieuwe aanvragen 2016

In 2016 zijn er 12 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 3 aanvragen afgewezen en zijn er 9 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2016

In 2016 zijn 3 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 12.125 uitgekeerd aan subsidies.

 

Verslagjaar 2015

Nieuwe aanvragen 2015

In 2015 zijn er 19 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 2 aanvragen afgewezen en zijn er 17 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2015

In 2015 zijn 21 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 50.140 uitgekeerd aan subsidies.

 

Verslagjaar 2014

Nieuwe aanvragen 2014

In 2014 zijn er 16 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 3 aanvragen afgewezen, is er 1 aangehouden en zijn er 12 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2014

In 2014 zijn 6 aanvragen gereed gekomen en afgehandeld, daarbij is in totaal € 12.000 uitgekeerd aan subsidies.

 

Verslagjaar 2013

Nieuwe aanvragen

In 2013 werden 20 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn 6 aanvragen afgewezen, 4 aanvragen aangehouden en 10 aanvragen gehonoreerd.

Afgehandelde aanvragen 2013

In 2013 zijn 16 aanvragen afgerond en afgehandeld. Daarbij is in totaal € 54.340 uitbetaald aan ondersteuning. Het betrof verschillende projecten, waaronder de restauratie van kerkorgels, antieke stoelen en kroonluchters.