Subsidie aanvragen

Middels onderstaand formulier kunt u een subsidie aanvraag indienen bij de stichting Bonhomme Tielens. Nadat uw aanvraag is ontvangen neemt het bestuur deze in behandeling. Het is mogelijk dat het bestuur zich hierin laat bijstaan door deskundigen. Vervolgens wordt u schriftelijk geïnformeerd over het besluit van de stichting.

Gegevens aanvrager
Restauratieobject
Heeft u bij andere fondsen subsidie aangevraagd voor dit object?*