Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van stichting Bonhomme Tielens dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

 • Het project moet Nederlands zijn. Buitenlandse aanvragen zijn uitgesloten van deelname.
 • De Rijksoverheid, provinciale of gemeentelijke overheden en instellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Het te herstellen object moet een roerend goed zijn of een decoratief nagelvast onderdeel van een interieurensemble.
 • U dient te beschikken over:
  • Documentatiemateriaal, zoals foto’s.
  • Een recent taxatierapport van het te restaureren object, opgesteld door een erkende taxateur.
  • Een restauratierapport en/of -begroting, opgesteld door een restaurator die bij voorkeur aangesloten is bij de Vereniging Restauratoren Nederland.
 • Instellingen zijn verplicht de laatste jaarstukken in te dienen.
 • Particuliere aanvragers moeten een subsidieovereenkomst ondertekenen.
 • De restauratiewerkzaamheden dienen binnen 2 jaar na toekenning uitgevoerd te worden.
 • Uitkering van de subsidie vindt plaats als de restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit op het opgegeven bankrekeningnummer, binnen één maand na ontvangst van de restauratienota en minimaal één foto en/of restauratieverslag. Deze documentatie kunt u ons toesturen per post of e-mail.
 • In geval van verkoop geldt voor particuliere objecten dat stichting Bonhomme Tielens het eerste recht van koop heeft gedurende drie jaar na verstrekking van de subsidie.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dien dan uw online subsidie aanvraag in.