De stichting Bonhomme Tielens werd in 1993 opgericht door Arnoldine Eras-Bonhomme (1908 – 1995). Dit ter behoud van de kunst- en cultuurcollectie van haar familie. Het betreft de families Bonhomme en Tielens (van haar vaders kant) en Van Beneden (van haar moeders kant). Het beheer van deze collectie en het onderhoud van de graven van de familie Bonhomme en aanverwante families zijn vandaag de dag nog steeds doelen van de stichting.

2014_Sral_Selectie009.jpg


Overige doelstellingen

  • Het uitbreiden van de Bonhomme Tielens collectie met voorwerpen van andere Maastrichtse families. Hierbij gaat de aandacht specifiek uit naar kunstnijverheid.
  • Het doneren van gelden onder door het bestuur nader vast te stellen voorwaarden voor de restauratie van kunstvoorwerpen en antiquiteiten in Nederland aan instellingen/(rechts)personen die daartoe de financiële middelen geheel of gedeeltelijk ontbreken; voor zover het objecten betreft die (door aard, bestemming of anderszins) onroerend zijn, evenwel enkel, indien het object een decoratief onderdeel is van een interieur ensemble. (met uitzondering van overheidsinstellingen). Hierbij gaat de voorkeur uit naar projecten in Limburg.
  • Het presenteren van de Bonhomme Tielens collectie aan publiek in een passende omgeving. Zoals het Bonnefanten Museum in Maastricht, waar een groot deel van de collectie Maastrichts zilver in de zilverzaal permanent tentoongesteld wordt.
  • Feestelijke opening van de Zilverzaal in Bonnefanten Museum Maastricht op 15 september 2023. Klik hieronder op Bonnefanten Zilverzaal en zie de door Strictua gemaakte video. Bonnefanten Zilverzaal

De eerdergenoemde doelen worden verwezenlijkt met behulp van vermogen dat de stichting Bonhomme Tielens beheert en in stand houdt. Dit vermogen is afkomstig van oprichtster Arnoldine Eras-Bonhomme en latere erflaters zoals de heer G.L.M. Tielens en mevrouw P. Storms-Tielens.
 

ANBI status

De stichting Bonhomme Tielens draagt de ANBI status. Jaarlijks ontvangt de stichting zo'n 15 aanvragen voor subsidie, waarvan er ongeveer 10 gehonoreerd worden. Het gemiddelde subsidiebedrag is € 5.000 per project.