Projectdetails

Plaats: Maastricht

Aanvrager: Stichting Stoombierbrouwerij De Keyzer, N.A.Bosch

Status: In uitvoering

Projectbeschrijving: Op de deuren in de gangen grenzend aan het trappenhuis is een blanke, glanzende houtimitatie
aanwezig met fijn geschilderde houtnerven op de panelen die af zijn gezet met een dun rood biesje.
In kleine beschadigingen in de verflagen is te zien dat eronder nog een donkerbruine houtimitatie
aanwezig is. Op de ‘ronde’ deuren in het pand Bredestraat 4 is ook een blanke houtimitatie aanwezig; hier gaat
het om een iets eenvoudigere uitvoering. Het is onbekend of ook in dit pand de wanden waren
gemarmerd. Dit is echter wel te verwachten omdat in talloze panden in Maastricht gemarmerde
gangen en trappenhuizen aanwezig zijn waar de deuren houtimitaties bevatten.
Vooralsnog was het niet mogelijk om vast te stellen welke houtimitatie op de deuren in de gangen
aan werd gebracht toen de vrijgelegde marmerimitatie op de wanden werd geschilderd: de huidige
blanke imitatie, of de eronder schuilgaande donkere variant. Voor de keuze van een afwerking op de
nog te maken ‘ronde’ deuren van het trappenhuis doet dit echter niet ter zake: de blanke imitatie is
van hoge kwaliteit en kan eenvoudig als voorbeeld dienen voor een reconstructie waardoor ze een
eenheid vormen met de overige deuren in de gangen.

Subsidie toegekend 2021

Afronding restauratie: 0


Terug naar overzicht