Projectdetails

Plaats: Oud-Zuylen

Aanvrager: Stichting Slot Zuylen

Status: In uitvoering

Projectbeschrijving: Het rijtuig van Slot Zuylen stamt uit de tweede helft 19e eeuw en heeft een overkapping die zowel boven de voorbank geplaatst kan worden (wanneer de heer des huizes zelf rijdt) als over de achterbank (wanneer de koetsier rijdt). Deze flexibele inzet van de kap maakt dat er wordt gesproken van het zeldzame type Phaeton adaptable. De fabrikant van het rijtuig is bij inspectie niet achterhaald, maar is mogelijk nog te vinden op de as, wanneer het rijtuig tijdens de restauratie uit elkaar wordt gehaald. De Phaeton kwam naar alle waarschijnlijkheid mee met F.L.S.F. van Tuyll van Serooskerken, die het slot vanaf 1900 bewoonde. Hoewel de toesta nd van het rijtuig slecht is, is het wel bijzonder dat er nog nooit grote ingrepen hebben plaatsgevonden en zowel de constructie als afwerking en laklagen nog geheel origineel zijn. Tot ver in de 19e eeuw werden sledes gebruikt om tijdens strenge winters de weg op te gaan. De Dianaslee, vernoemd naar de godin van de jacht die in bladgoud voorop de slee zit, is een typische pronkslee die vanaf de 18e eeuw veel voorkwam. In Nederland worden slechts enkele Dianasleden bewaard. Van Dianasleden van deze kwaliteit met een A status zijn er in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed naast dit exemplaar slechts twee anderen opgenomen. Het model dat in Slot Zuylen bewaard wordt stamt hoogstwaarschijnlijk uit de tweede helft van de 18e eeuw. De bak is versierd is met rococo snijwerk, dat datering voor 1750 onwaarschijnlijk maakt. De zware houten constructie maakt het zeer onwaarschijnlijk dat de slee in de 19e eeuw is gemaakt. Het feit dat deze 18e-eeuwse slee nog op haar oorspronkelijke locatie wordt bewaard is zeer bijzonder. Door de zware houten constructie is de slee waarschijnlijk al in de 19e eeuw meer een pronkobject dan een gebruiksvoorwerp geworden. Net als het rijt uig is ook aan de slee weinig gerestaureerd of bewerkt, waardoor zowel de constructie als afwerking en laklagen nog geheel origineel zijn.

Subsidie toegekend 2021

Afronding restauratie: 0


Terug naar overzicht