Projectdetails

Plaats: Callantsoog

Aanvrager: Gedenkbord Protestantse Kerk

Status: In uitvoering

Projectbeschrijving: Het gedenkbord boven de ingang van de kerk is anno 1741 geschonken door ‘Mr. Jacob Coren van der Mieden en sijn huysvrouw Susanna Doubleth, Heer en Vrouwe van Callantsooge’. Van der Mieden was sedert zijn in januari van 1741 gesloten huwelijk voor 1/4 heer van Callantsoog. Hij is in de geschiedenis van Callantsoog vooral blijven voortleven door zijn conflict met de schout die hij in een hol opsloot. Maar tenslotte werd er recht gedaan en verloor Van der Miede zijn vermogen aan schadeloosstelling. Had hij maar beter gelet op de laatste zinnen van zijn gedenkbord: Dies werkt uw Zaligheyt met vreesen en met Beeven. Voor Gods Alsiendend OOGH. Zoo Zult Gy eeuwigh Leeven. De restauratie wordt uitgevoerd door Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

Subsidie toegekend 2012

Afronding restauratie:


Terug naar overzicht