Projectdetails

Plaats: Benschop

Aanvrager: College van Kerkrentmeesters Benschop

Status: Afgerond

Projectbeschrijving: In de kerk van Benschop staat het oudst bewaard gebleven kerkorgel van Johann Heinrich Hartmann Bätz, dat in 1755 is gebouwd. De rehabilitatie van het orgel en de vergroting van de klankmogelijkheden voor kerkelijk en cultureel gebruik maken een uitgebreid restauratie project noodzakelijk.

Subsidie toegekend 2010

Afronding restauratie: 2011


Terug naar overzicht