Projectdetails

Plaats: Woudsend

Aanvrager: Prot Gem. Woudsend

Status: In uitvoering

Projectbeschrijving: In 1839 bouwde de Zwolse orgelmaker J.C. Scheuer in de nieuwe, in neo-classisistische stijl vormgegeven Nederlands Hervormde kerk van Woudsend zijn eerste Friese orgel. Een eeuw later kwam achter het front van dit orgel een nieuw instrument tot stand dat werd gebouwd door de Leeuwarder firma Bakker & Timmenga. Onderdelen van het Scheuer orgel begonnen in andere kerken een nieuw leven. Uit mondelinge overlevering is bekend dat Timmenga dit orgel als zijn beste beschouwde. Het orgel is nog heel traditioneel gebouwd en mede daardoor typisch Fries. Het restauratieplan is van de hand van Theo Jellema uit Leeuwarden.

Subsidie toegekend 2015

Afronding restauratie:


Terug naar overzicht